Αποτελέσματα 2021
Spetses Mini Marathon

Αποτελέσματα 2021
Spetses Mini Marathon

Aποτελέσματα Αγώνας Δρόμου 25χλμ.

Αποτελέσματα Αγώνας Δρόμου 10χλμ.

Αποτελέσματα Αγώνας Δρόμου 5χλμ.

Αποτελέσματα Κολυμβητικός Αγώνας 5 χλμ.

Αποτελέσματα Κολυμβητικός Αγώνας 3 χλμ.

Αποτελέσματα Κολυμβητικός Αγώνας 1,5 χλμ.

Αποτελέσματα Παιδικός Κολυμβητικός Αγώνας 150μ.

Αποτελέσματα Παιδικός Κολυμβητικός Αγώνας 300μ.

ΧΟΡΗΓΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Spetses Marathon 2022

ΧΟΡΗΓΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Spetses Marathon 2022

ΜΕΓΑΣ ΧOΡΗΓΟΣ SPETSES mini MARATHON – SPETSATHLON

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

SPONSORS

OFFICIAL MOBILITY PARTNER

BEAUTY PARTNER

PASTA NIGHT SPONSOR

TIMING SPONSOR

medical partner

SPONSOR

TREATS' SPONSORS

TREATS' SPONSORS

SUPPORTERS

SUPPORTERS

SPONSOR

TRANSPORTATION PARTNER

SUPPORTERS

COMMUNICATION SPONSORS

CONTRIBUTORS

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ORGANIZER

SPETSATHLON

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ORGANIZER

SPETSATHLON

Share This